Villkor och Bestämmelser

Välkommen till Förvar!

Dessa villkor beskriver regler och föreskrifter för användningen av Förvars webbplats, belägen på https://forvar.se.

Genom att gå in på denna webbplats förutsätter vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Förvar om du inte godkänner att följa alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Villkor och Bestämmelser, Sekretessmeddelande och Ansvarsfriskrivning samt alla Avtal: “Klient”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och bestämmelser. “Företaget”, “Oss”, “Vi”, “Vår” och “Vi”, hänvisar till vårt företag. “Part”, “Parter”, eller “Oss”, hänvisar till både klienten och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudandet, godkännandet och övervägandet av betalning som krävs för att genomföra processen med vår hjälp till klienten på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose klientens behov med avseende på tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och föremål för, gällande lag i se. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versalisering och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och därför som hänvisande till samma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att gå in på Förvar godkände du att använda cookies i enlighet med Förvars Integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens detaljer för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att aktivera funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för människor som besöker vår webbplats. Vissa av våra partner inom affiliating/reklam kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges, äger Förvar och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Förvar. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du får åtkomst till detta från Förvar för din egen personliga användning med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Förvar
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Förvar
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Förvar
 • Distribuera innehåll från Förvar

Detta avtal börjar gälla från och med idag.

Delar av denna webbplats erbjuder användare möjlighet att posta och utbyta åsikter och information i vissa områden på webbplatsen. Förvar filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte Kommentarer före deras närvaro på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikterna och åsikterna hos Förvar, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som postar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillämpliga lagar tillåter, ska Förvar inte vara ansvarig för Kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lidits som ett resultat av användning av och/eller postande av och/eller framträdande av Kommentarerna på denna webbplats.

Förvar förbehåller sig rätten att övervaka alla Kommentarer och att ta bort alla Kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa Villkor och Bestämmelser.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att posta Kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget förtal, förolämpande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller främja affärsverksamhet eller anpassning eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Förvar en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina Kommentarer i alla former, format eller media.

Länka till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att begära ideella organisationer, välgörenhetsköpsgallerior och välgörenhetsinsamlingar som inte får länka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskeligen antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Välkända konsument- och/eller affärsinformationskällor;
 • Dot.com-gemenskapsplatser;
 • Föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger;
 • Internetportaler;
 • Redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • Utbildningsinstitutioner och branschföreningar.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi bestämmer att: (a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamt ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa poster hos oss; (c) fördelen för oss från synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av Förvar; och (d) länken är i sammanhanget av allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskeligen antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Förvar. Inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt URL:en till din webbplats, en lista över alla URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över URL:erna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som länkas till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är vettig inom ramen för innehållet på den länkande partens webbplats.

Användning av Förvars logotyp eller annan konst kommer inte att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla krav som uppstår på din webbplats. Inga länk(ar) ska visas på någon webbplats som kan tolkas som förtal, obscent eller kriminellt, eller som bryter, på annat sätt bryter mot, eller förespråkar brott mot tredje parts rättigheter.

Förbehåll av Rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats, godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillämplig lag tillåter, utesluter vi alla framställningar, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

Begränsningarna och förbuden mot ansvar som anges i denna sektion och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) är föremål för föregående stycke; och (b) styr alla ansvarsskyldigheter som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.